Innen jó indulni!

Lili - LinuxLive USB Creator


Free and Open-source

LinuxLive USB Creator is a completely free and open-source software for Windows only. It has been built with simplicity in mind and it can be used by anyone. All you have to do is to pick up a Linux in the list and give it a try.


Link: https://www.linuxliveusb.com/

Megosztom:

Speccyalista Baráti Kör

A ZX Spectrum számítógép magyarországi rajongóinak hivatalos oldala.
Itt szinte biztos, hogy mindent megtalálsz a Speccy -vel kapcsolatban.

Link:  http://www.sinclair.hu/

Megosztom:

puppylinux-woof-CE | GitHub

A Puppy Linux Prjekt Git oldala.

A Woof-CE az a script gyűjtemény, amivel új puppy kiadást, pupletet készíthetünk teljesen az alapoktól, akár a nulláról. 

Link: https://github.com/puppylinux-woof-CE

Megosztom:

Pupngo – az apró hobbi OS

Talán kevesen ismerik, de nekem speciel személyes kedvencem ez a kis cukorfalat, a pupngo.
Amennyiben valaki nem hallott még erről a puppy -ról, annak egy kis leírás:
http://skamilinux.hu/igazan-kis-meretu-pupletek-pupngo-gyujtemeny/

A murga fórumon igen figyelemreméltó fórumszálat találunk róla:
pUPnGO – 6Mb ISO – Basic Building Block Puplet


Mivel ekkora érdeklődés övezte és még mindig egy mérföldkőnek számít a pupletek történetében, hiszen goingnuts létrehozta a létező legkisebb, használható puppy -t, így a puplet készítője, gondolom, hogy nem kis időt és energiát felhasználva, újra létrehozta a puplet weboldalát és  újra mindenki számára elérhetővé tette a részletes információkat a pupngo készítésének hátteréről.

Én személy szerint egy DOS -os gépen használtam, DOS alól indítva a netről szedegettem vele játékokat és másolgattam, mivel csak linux alatt volt driverem a hálókártyához.
A régi DOS könyvtáram mentése:
http://skamilinux.tardis.hu/puppyarchive/puppylinux/DOS/

Amit minden puppy rajongó figyelmébe szeretnék viszont most ajánlani, az a minden egyes programhoz tartozó script, amivel készültek, merthogy a készítő ezt is közkinccsé tette:

pupngo cuccos: http://pupngo.dk/mylist.html
pupngo főoldal: http://pupngo.dk
 
Megosztom:

Embedded Linux Wiki

A beágyazott rendszerek iránt érdeklődőknek, szinte minden, amit tudni érdemes.

Rendszerek, fejlesztés, az ezekkel kapcsolatos információk és eszközök,
hardware -ek, cégek és minden kapcsolódó információ egy helyen.

Egyfajta linkgyűjtemény és információs portál.

Link: https://www.elinux.org/Main_Page

Változások az oldalon:   https://www.elinux.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=atom

Megosztom:

QEMU - nyílt forráskódú processzoremulátor

A Qemu egy nyílt forráskódú processzoremulátor program.

Két fő funkciója létezik:
komplett architektúra emulálása - ebben az esetben teljes rendszereket telepíthetünk/futtathatunk -,
illetve Linux rendszereken futtatási környezet emulálása. 

Link:   https://www.qemu.org/
Az oldal hírei - blog feed:  https://www.qemu.org/feed.xml
Megosztom:

Ubuntu csomag kereső

Ubuntu csomag kereső.

Bármikor jól jöhet, ha valami hiányzik a rendszerünkből és nincs más mód a telepítésére.

Előfordul, hogy egy egészen más disztró alá akarunk telepíteni egy itt már megtalálható csomagot.

Link:  https://packages.ubuntu.com/

Megosztom:

PackMan - OpenSuse repó

Packman package repository.

Rengeteg új és frissített csomag, főként az OpenSuse projekthez.

Link: http://packman.links2linux.org/

Legújabb csomagok:   http://packman.links2linux.org/rdf/packman_en.rdf 

Megosztom:

E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ

E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ ingyenesen letölthető anyagai.
Rendszergazdai tankönyvek
Qt programozás könyv
LibreLogo tankönyv
WordPress könyvLibreoffice Writer kalauz – Szövegszerkesztés stílusosan 

Link:  http://szabadszoftver.kormany.hu/sajat-oktatasi-anyagok/

Megosztom:

Gentoo Linux

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Gentoo Linux (kiejtés /ˈdʒɛntuː/ dzsen-tú[3]) egy Linux disztribúció. A tervezésénél fő szempont volt a modularitás, hordozhatóság és az optimalizálhatóság a felhasználó gépének megfelelően. Ezt úgy éri el, hogy az összes program alapvetően forrásból telepíthető a felhasználó által megadott optimalizálási paraméterekkel. A nagyobb programcsomagok rendelkezésre állnak előre lefordított, bináris formátumban is különböző architektúrákra. A Gentoo mindezt a Portage csomagkezelési rendszer használatával éri el.

A Gentoo Linux a hosszú farkú szamárpingvin (Pygoscelis papua) angol megfelelőjéről kapta a nevét a gyorsaságuk és alkalmazkodóképességük miatt.[3] A szamárpingvin akár 36 km/h-s sebességgel is képes úszni és kiválóan alkalmazkodik a legzordabb időjáráshoz is.

A Gentoo forrásalapúsága és nagyfokú rugalmassága miatt kiválóan alkalmas forkolásra, saját disztribució kiadására, hisz könnyen saját igényre szabható a rendszer. Köztük, olyan nem kis cégek is vannak, mint pl. a Google a Chromium OS disztribúciójával.

Link:  https://gentoo.org/

Az oldal hírei:  https://gentoo.org/feeds/news.xml

Megosztom:

A Mageia projekt honlapja

A Mageia egy GNU/Linux alapú, szabad szoftveres operációs rendszer.Egy közösségi projekt, amit egy megválasztott tagokból álló non-profit szervezet támogat.

A küldetésünk: nagyszerű eszközöket készíteni az emberek számára.

Nem csupán egy biztonságos, stabil és fenntartható operációs rendszert szállítunk, a cél az is, hogy legyünk és fent maradjunk egy hiteles és elismert közösséggel a szabad szoftverek világában.

Link:  https://www.mageia.org/hu/

Mageia blog - angol hírek feed:  https://blog.mageia.org/en/feed/ 

Megosztom:

Linux az oktatásban konferencia

A LOK szó a Li­nux az ok­ta­tás­ban ki­fe­je­zés rö­vi­dí­té­se.
A LOK rendezvénysorozat célja a szabad szoftverek és a Linux használatának népszerűsítése az oktatásban.
A konferencia első­sor­ban az álta­lá­nos és kö­zép­is­ko­lák in­for­ma­ti­ka ta­ná­rainak, az ott dol­go­zó rend­szer­gaz­dák­nak, a fel­ső­ok­ta­tás­ban dol­go­zók­nak, il­let­ve az is­ko­lák ve­ze­tői­nek szól, de sze­re­tet­tel vá­runk min­den­kit, aki ér­dek­lő­dik a Li­nux és a sza­bad szoft­ve­rek iránt.

A ren­dez­vé­nye­ink ren­ge­teg hasz­nos elő­adást tar­tal­maz­nak, me­lye­ket fel­ké­szült, az adott te­rü­le­tet jól is­me­rő elő­adók tar­ta­nak. Ese­ten­ként a hal­lot­ta­kat a részt­ve­vők ki is pró­bál­hat­ják a hely­szí­nen lé­vő gé­pe­ken.
Sze­ret­nénk meg­mu­tat­ni azt is, hogy az ok­ta­tás fo­lya­mán fel­me­rü­lő összes kér­dés­re ugyan­úgy vá­laszt tud ad­ni a Li­nux is, mint ahogy más ope­rá­ci­ós rend­szerek.

Se­gí­te­ni sze­ret­nénk, hogy meg­is­mer­hes­sék a sza­bad prog­ra­mok vi­lá­gát, tá­mo­gat­juk azo­kat, akik sze­ret­né­nek el­in­dul­ni ezen az úton. Azok pe­dig, akik már hasz­nál­nak is­ko­lá­juk­ban va­la­mi­lyen Li­nux rend­szert, itt öt­le­te­ket, se­gít­sé­get, tá­mo­ga­tást kap­hat­nak.

A ren­dez­vé­nye­ket ön­kén­te­sek szer­ve­zik, a sa­ját sza­bad­ide­jük­ben, in­gyen, min­den­féle el­len­szol­gál­ta­tás nél­kül. A konferencia főszervezője az FSF.hu Alapítvány.

Link:  http://lok.hu/
Megosztom:

Howtoforge Linux Tutorials.

Talán az egyik legismertebb ilyen jellegű portál.

Rengeteg leírás, ismertető és dokumentáció, sajnos csak angolul értőknek lesz hasznos, viszont elég jól áttekinthető, szóval nem kell egetrengető tudás hozzá szerencsére.
:-D

HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials.

Link:  https://www.howtoforge.com/

Az oldal hírei:   https://www.howtoforge.com/feed

Megosztom:

SparkyLinux

A SparkyLinux a Debian testing ágára épülő fork, gyakorlatilag egy rolling disztró, így szinte mindig a legújabb, legfrissebb csomagok vannak a gépünkön.

Többféle kiadással is rendelkeznek.

A minimális, konzolos kiadástól egészen a DVD méretű játékosoknak szóló Gamer edition -ig.

Link:  https://sparkylinux.org/ 

Az oldal hírei:  https://sparkylinux.org/feed/

Megosztom:

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)

Ingyenesen letölthető e-könyvek, Free Hungarian e-books.

Az itt megtalálható link szándékosan a linuxos témakörökzöz vezet!
:-D
...vajon miért...  :-D

Link: http://mek.oszk.hu/kereses.mhtml?dc_creator=&dc_title=&dc_subject=linux&sort=rk_szerzo%2Crk_uniform&id=&Image3.x=33&Image3.y=6

Hírek - RSS: http://mek.oszk.hu/mek2.rss

Megosztom:

Az openSUSE projectItt az opensuse.org oldalon egy olyan közösséget talál, amely fejlesztőkből, felhasználókból, más nyílt forrású projektek tagjaiból áll, akiknek ugyanaz cél lebeg a szemük előtt.
Közösen dolgozunk azon, hogy a világ legjobban használható Linux disztribúcióját készítsük el.

Az openSUSE ugyanakkor alapjául szolgál a Novell díjnyertes SUSE Linux Enterprise termékcsaládjának.

Az openSUSE project a Novell által támogatott közösségi program.
A Linux általános felhasználását ösztönözve az openSUSE.org ingyenes, megkönnyítve a világ egyik legelterjedtebb Linux disztribúciójának, a SUSE Linux-nak az elérését.

Link: https://hu.opensuse.org

Megosztom:

FOSSMint: Everything About Linux and FOSS

TecMint was established in the year 2012 for the sole purpose of filling in the craters in the Linux industry – with regards to guides, software reviews, Linux commands, shell scripting, monitoring tools, etc – and has continually endeavored to bring you the best of content (most of which are exclusive) all in one place.

In an effort to improve our reach on the internet, we decided to launch our long-planned F.O.S.S Mint (Free Open Source Software) section which we will use to constantly keep you updated on everything there is in to know about Linux and FOSS.

The content we’ll be covering in this site, will include but will not be limited to: news, tips and tricks, and basic howto’s.

The TecMint Staffs solely responsible for this section are our founder — Ravi Saive, and Jesse Afolabi who is the News Editor.

As at the time of this writing, TecMint boasts an approximate 120K subscribers, 228K followers on Facebook, 39K on Google Plus and 10.5K on Twitter with over 4 million page views monthly.

link:  https://www.fossmint.com

Az oldal hírei - RSS:  https://www.fossmint.com/feed/ 

Megosztom:

OpenELEC Mediacenter - Home

A live mediacenter készítése kapcsán jött elő két disztró – Kozma Gábor ajánlotta a facebookon, amiről itt még nem esett igazán sok szó, az OpenElec és a LibreElec.

Ez a két linux alapú rendszer gyakorlatilag egy alkalmazás köré épül, a Kodi médiacenter futtatására készült.

A két, teljesen az alapoktól, úgynevezett from scratch módon, azaz forráskódból felépített, független disztró célja, hogy igazi médiacentert varázsoljon a számítógépünkből.
Mivel napjainkban egyre inkább elérhetővé válnak a kis méretű, kis fogyasztású, kompakt pc -k, kézenfekvő, hogy megjelent ez a fajta célirányos hasznosítás is. Többen vásárolnak kifejezetten média lejátszására ilyen apró gépeket.

Mind a két rendszer ingyenes, ám az OpenElec alapvetően saját webshoppal is rendelkezik, tehát valamilyen bevételre is törekednek a készítők, addig a LibreElec egy teljesen ingyenes, független disztró akar lenni, ami közösségi támogatással kíván hosszú időre megalapozni egy stabil, mindenki számára még nagyon sokáig hozzáférhető rendszert, így kiküszöbölve, hogy mondjuk egy adott ember legyen felelős egy adott kiadásért, vagy funkcióért és attól függjön a rendszer léte.

A két rendszer alapvető tulajdonsága, hogy kis méretűek és könnyen telepíthetőek, hiszen csak azokat a rendszerösszetevőket tartalmazzák, ami a Kodi tökéletes futtatásához kell.

Idézet:http://skamilinux.hu/openelec-es-libreelec-linux/

Link: http://openelec.tv

OpenELEC Mediacenter - News:  http://openelec.tv/news?format=feed&type=rss

Megosztom:

LibreELEC - Just enough OS for KODI

A live mediacenter készítése kapcsán jött elő két disztró – Kozma Gábor ajánlotta a facebookon, amiről itt még nem esett igazán sok szó, az OpenElec és a LibreElec.

Ez a két linux alapú rendszer gyakorlatilag egy alkalmazás köré épül, a Kodi médiacenter futtatására készült.

A két, teljesen az alapoktól, úgynevezett from scratch módon, azaz forráskódból felépített, független disztró célja, hogy igazi médiacentert varázsoljon a számítógépünkből.

Mivel napjainkban egyre inkább elérhetővé válnak a kis méretű, kis fogyasztású, kompakt pc -k, kézenfekvő, hogy megjelent ez a fajta célirányos hasznosítás is. Többen vásárolnak kifejezetten média lejátszására ilyen apró gépeket.

Mind a két rendszer ingyenes, ám az OpenElec alapvetően saját webshoppal is rendelkezik, tehát valamilyen bevételre is törekednek a készítők, addig a LibreElec egy teljesen ingyenes, független disztró akar lenni, ami közösségi támogatással kíván hosszú időre megalapozni egy stabil, mindenki számára még nagyon sokáig hozzáférhető rendszert, így kiküszöbölve, hogy mondjuk egy adott ember legyen felelős egy adott kiadásért, vagy funkcióért és attól függjön a rendszer léte.

A két rendszer alapvető tulajdonsága, hogy kis méretűek és könnyen telepíthetőek, hiszen csak azokat a rendszerösszetevőket tartalmazzák, ami a Kodi tökéletes futtatásához kell.

idézet:  http://skamilinux.hu/openelec-es-libreelec-linux/

Link: https://libreelec.tv

Az oldal hírei - RSS:  https://libreelec.tv/feed/

Megosztom:

DistroWatch.com: Put the fun back into computing. Use Linux, BSD.

 

A legújabb Linux és BSD disztribúciókkal kapcsolatos hírek, információk és írások.

Gyakorlatilag az egyik legismertebb ilyen témájú, sokak számára mérvadó oldal.

Link:  http://distrowatch.com/?language=HU

Az oldal hírei - RSS:  http://distrowatch.com/news/dw.xml 

Megosztom:

Linux hírek és cikkek – Androbit.net

Linux témájú tartalmak az Androbiten

Internetes hírportál többféle témakörben:
 Linux Android Google Apple iPhone Samsung Microsoft Windows 10 Linux

link: https://androbit.net/tags/Linux.html

Az oldal hírei - RSS: http://feeds.feedburner.com/Androbit

Megosztom:

DOS-World - MS-DOS 7.1 ISO, and other DOS rarities for download!

A kedvenc DOS -om, amúgy valójában egy alaposan megbuherált FreeDOS 1.1.
Nekem ezzel működik szinte minden már évek óta, mivel szinte hihetetlen, hogy még a mai napig is kell sokszor foglalkoznom DOS -os dolgokkal. Igaz, manapság már szinte minden fut emulátor alól, így könnyű migrálni.

A szerző írása:

Dear visitor, here you can find some DOS stuff. Primarily, an MS-DOS 7.1 ISO installation. Further, some other DOS-related stuff. Most of this site is in czech, but downloads are of course english versions. I decided to publish these things because they are not available any more from the original site.

MS-DOS 7.1 ISO download ... 9MB

dos71scd.zip - compressed ISO with some extra stuff

Super MS-DOS 7.10 Boot Disk ... 1,2MB

mdos71bd.zip - one-diskette bootable DOS. Full of useful utils. NTFS driver etc.

Mini-Windows 3.11 Bootable disk ... 1,2MB

mwin3.zip - one-diskette bootable "live" Windows 3.11.

link: http://dosworld.czweb.org/

Megosztom:

Linux Mind Csatorna


 A csatorna létrejöttének nem titkolt szándéka, hogy megmutassa: A Windowson túl is van élet, valamint, hogy segítséget nyújtson, minden kezdő linux iránt érdeklődőnek.

Link: https://www.youtube.com/channel/UCiZKOL9u29USCXjOkH2Psrw/featured

Megosztom:

Puppy Linux Discussion Forum

A nemzetközi Puppy Linux Közösség fóruma.
Lényegében ezen a fórumon zajlik minden fontosabb esemény.

Innen lehet értesülni a legújabb fejlesztésekről és kiadásokról és természetesen közzé tenni a saját megoldásainkat, projektjeinket.

Woof-woof !
:-D


link: http://murga-linux.com/puppy/
Megosztom:

Linux Dokumentációk Magyarul

UNIX/LINUX ISMERTETŐK
DISZTRIBÚCIÓK
CSOMAGKEZELÉS / RENDSZERBEÁLLÍTÁS
GRAFIKUS FELÜLET / PROGRAMOK
FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK
RENDSZERPROGRAMOK
HÁLÓZATI / INTERNET ALAPOK
HÁLÓZAT
HÁLÓZATI HARDWARE
DNS
WEB
LEVELEZÉS
MIKROHULLÁM (WI-FI)
NFS
SAMBA
KERNEL
BIZTONSÁG: Tűzfal / Proxy / VPN
FELÜGYELET / STATISZTIKA
PROGRAMOZÁS
FELHASZNÁLÓ-KEZELÉS
FAQ, HOWTO
LINKEK
EGYÉB
GPL
MÓKÁS ÍRÁSOK
LETÖLTÉS 

link: http://szabilinux.hu/
Megosztom:

Full Circle Magazin


Bemutatkozik a fordítócsapat

“Hogyan is indult útjára a fordítócsapat? Hát, ezt így elég nehéz röviden leírni, de megpróbálok tömör lenni. Munkám során közelebb kerültem a Unix alapú rendszerekhez (hozzáteszem, nem ez a napi munkám), sokat érdeklődtem irántuk, majd elszántam magam az Ubuntu telepítésére, melyet többen is ajánlottak. 2007 tavaszán egyik nagyon jó barátomat (név szerint Nagy Attilát: http://www.attilanagy.hu/) felvették ahhoz az IT céghez, ahol én is dolgoztam már másfél éve. Nagy Attilával mindig azon gondolkoztunk, hogy valami nagyot és maradandót kellene alkotnunk közösen.” … “Nagyon hajtott a vágy, hogy valamit alkotnom kell, valamit létre kell hoznom a nagyközönség számára.
Kiindulópontom a fordítások kapcsán a következő volt: ha már adott egy rendszer (Ubuntu) és ingyen van, ez biztos sok ember munkájának a gyümölcse. Ha már ingyen van és én nem tudok hozzátenni semmit jelenleg, akkor hozzájárulok és tiszteletemet fejezem ki a létrehozók előtt egy olyan produktum létrehozásával (magával a FCM magyar fordításaival), ami másoknak is segítségére szolgálhat, persze szabad szellemben és ingyen, ahogy a rendszer is ingyenes.”
“2007. június 13. 22:19
Ekkor írtam e-mailt az admin@fullcirclemagazin.org-ra, hogy elkezdjük fordítani a magazint magyar nyelvre…”
Királyvári Gábor – a csapat alapítójának bemutatkozásából.

Lassan 10 év telt el azóta. A csapat tagjai, létszáma az idők során sokszor változott. Hol többen, hol kevesebben, néha lelkesen, néha – a nehézségek miatt – kevésbé lelkesen, de talán azóta is rendíthetetlenül folytatja munkáját a csapat.

Link: http://fullcircle.hu/

az oldal hírei - RSS:  http://fullcircle.hu/feed/

Megosztom:

ubuntu.hu

Egyszerre közösségi oldal, wikipédia és fórum is, illetve természetesen híroldal is.
Az egyik legnagyobb ismertségnek örvendő linux disztró hazai oldala.

Az Ubuntu egy népszerű, könnyen kezelhető, sokoldalú, látványos megjelenésű operációs rendszer. A legkisebb netbookoktól, a laptopokon és az asztali számítógépeken keresztül egészen az adatközpontokban lévő óriási kiszolgálókig mindenhol megállja a helyét. A rendszer szabadon letölthető, használható, továbbadható, tanulmányozható és módosítható igényei szerint. Ingyenesen használhatja üzleti célra is.

Link: http://ubuntu.hu/

Az oldal hírei - RSS:  http://ubuntu.hu/rss.xml

Megosztom:

DeviantArt művészportál


A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából:

A deviantART (dA) egy nemzetközi, internetes művészeti publikációs helyként, ismeretségi hálózatként és webshopként[1] egyszerre működő honlap, az egyik legnagyobb online alkotóközösség. 2000. augusztus 7-én indította útjára Scott Jarkoff, Angelo Sotira, Matthew Stepens és még sokan mások. Tulajdonosa a deviantART, Inc.

Mint publikációs hely, a deviantART azt tűzte ki célul, hogy lehetőséget biztosítson - elméletben bármilyen - művésznek, legyen az fotós, festő, vagy akár író, hogy bemutathassa és megvitathassa a munkáit.

Link:
https://www.deviantart.com/customization/skins/linuxutil/newest/?offset=0

Az oldal hírei - RSS:
https://backend.deviantart.com/rss.xml?q=+sort%3Atime+in%3Acustomization%2Fskins%2Flinuxutil&type=deviation

Megosztom:

Dancsok Zotlán "Strogg" blogja


DANCSOK ZOLTÁN
Informatikus, programozó, rendszer adminisztrátor blogja


Az oldal linkje:
http://strogg.hu/index.php

Megosztom:

Translate

Keresés ebben a blogban

Élő csevegés

RockBox rádió

Népszerű bejegyzések

Oldalaink

www.skamilinux.hu
www.puppylinux.hu
www.linuxwiki.hu

Ne felejtsd el meglátogatni testvér oldalunkat, a http://www.linux-wiki.hu/ -t